K覺br覺s’da Pilates Dersleri ve Eitimi

Sal覺kl覺 yaam覺n anahtar覺: Pilates襤nsanolunu tehdit eden hastal覺klar覺n tedavisi, b羹y羹k savalarda bulundu. Savalarda bulunan yaln覺zca 繹nemli hastal覺klar覺n tedavisi deildi. 1880 y覺l覺nda Almanyan覺n D羹sseldorf kentinde doan Joseph Pilates, bug羹n d羹nyada milyonlarca kiinin uygulad覺覺 bir egzersiz sistemi kefetti. Pilates g羹n羹m羹zde art覺k olduk癟a pop羹ler bir spor dal覺 ve bir癟ok kii taraf覺ndan uygulan覺yor.

Joseph Pilates; ast覺m, raitizm ve romatizma hastas覺 idi. Hayat覺n覺 olumsuz bir ekilde etkileyen bu hastal覺klardan kurtulmak i癟in bir癟ok spor dal覺 ile ura覺yordu. Dac覺l覺k, jimnastik, v羹cut gelitirme ve dalg覺癟l覺k gibi spor dallar覺n覺 uygulad覺.

Birinci d羹nya sava覺 y覺llar覺nda Man of Island adas覺na Alman vatandalar覺 ile birlikte gittiinde, d羹羹ncelerindeki egzersiz programlar覺n覺 ilk defa uygulad覺. Bu s覺rada hem kendi hastal覺覺n覺 yenecek, hem de engelli olan kiilerin sorunlar覺n覺 癟繹zecek aletler gelitirmeye balad覺.

襤te pilates egzersizleri ve aletleri ilk olarak burada ekillenmeye balad覺.

Pilates; v羹cut sal覺覺n覺 korumak, v羹cudu genel anlamda g羹癟lendirmek ve kaslar覺n esnekliini korumak amac覺yla, bir tak覺m aletlerin yard覺m覺yla yap覺lan egzersiz sistemidir.

Her y繹nden pilates nedir?

Yukar覺da k覺saca tan覺m覺n覺 yapt覺覺m覺z pilates egzersizlerinin genel sal覺a da olduk癟a faydas覺 olduunu s繹yleyebiliriz. Ancak pilates nedir sorusunu biraz daha detayland覺ral覺m.

Zihin ve beden b羹t羹nl羹羹n羹 salayan spor dallar覺ndan bir tanesi olduu i癟in pop羹ler olduunu s繹yleyebiliriz. Pilates 癟al覺malar覺 olduk癟a verimlidir. Az enerji salayarak, v羹cudun formda kalmas覺n覺 salar.

Engelli kiilerde ie yaramas覺ndan sonra, bir癟ok kii taraf覺ndan sevilen bir spor dal覺 haline geldi. ilk olarak, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmaya balad覺. Daha sonra kad覺nlar taraf覺ndan sevildi ve t羹m d羹nyaya yay覺ld覺.

Nefes kontrol羹 egzersizlerde 繹nemli bir yere sahiptir. Nefes ile birlikte yap覺lan hareketlerin koordinasyonu salan覺r. Bilindii 羹zere, doru nefes zay覺flaman覺n da anahtar覺d覺r.

D羹zenli olarak yap覺ld覺覺nda, v羹cudu s覺k覺lat覺r覺r ve toparlar. Beslenme d羹zeni de 繹nemlidir. Etkili bir beslenme program覺 ile desteklenmelidir.

Beslenme program覺nda a覺rl覺kl覺 olarak, bitkisel 羹r羹nler yer al覺r. Hayvansal g覺dalar ve proteinlerin az olduunu s繹yleyebiliriz. Ayr覺ca eker ve karbonhidratlar覺n t羹ketimi de yok denecek kadar azd覺r.

Ama癟, v羹cutta biriken yalar覺n yak覺lmas覺d覺r ve bu yap覺l覺rken de ya oluumunu tetikleyecek olan besinlerden de uzak durulur.

Yer癟ekimi de, egzersizlerde kullan覺lan unsurlardan bir tanesidir. Yer癟ekimini yenmeye y繹nelik olarak yap覺lan hareketler, v羹cuda salaml覺k ve diren癟 kazand覺r覺r.

Hareketleri yapmaya yard覺mc覺 olan birtak覺m aletler kullan覺l覺r. Bunlardan en bilineni, pilates topudur.

Profesyonel Pilates eitmeni

Profesyonel bir eitmen, y羹zlerce pilates hareketini, belirli bir gruba 繹retir. Ayr覺ca genel g羹venlik kurallar覺na dikkat eder. Bilin癟sizce yap覺lan bu spor dal覺, 繹zellikle omurilik sakatlanmalar覺na yol a癟abilmektedir.

Profesyonel pilates eitmeni, yal覺 ve hamilelere y繹nelik olan egzersizleri de iyi bilmelidir. T羹m bu hareketleri ihtiyac覺 olan gruba en iyi ekilde yapt覺ran kiidir.

Eitmen nefes tekniklerini iyi bilmelidir.

襤yi bir pilates eitmeni:

 • Gruplara y繹nelik olarak yap覺lacak olan egzersizlere ait ders programlar覺n覺 haz覺rlamal覺d覺r. Ayr覺ca derslerde kullan覺lacak materyalleri de belirlemelidir.
 • Egzersizlere kat覺lan bireylerin fiziksel ve sal覺k durumlar覺n覺 iyi analiz etmelidir. Fiziksel 繹zelliklere g繹re ders programlar覺 haz覺rlamal覺d覺r.
 • Disiplinli olmal覺d覺r. T羹m kat覺l覺mc覺lardan 繹nce gelmeli ve onlar覺 kar覺lamal覺d覺r.
 • Is覺nma ve souma hareketlerini tam zaman覺nda yapt覺rmal覺d覺r.
 • Egzersiz aletlerinin nas覺l kullan覺laca覺n覺, 癟al覺madan 繹nce g繹stermelidir. Aletlerin yanl覺 kullan覺lmas覺, sakatlanmalara yol a癟abilir.
 • Pilates mant覺覺n覺 anlatmak ve doru bir ekilde uygulanmas覺n覺 salamak.
 • al覺ma s覺ras覺nda, kiileri g繹zlemlemeli ve yanl覺 yap覺lan hareketlerin dorusunu g繹stermelidir.
 • Ortam覺n tevik edici olmas覺n覺 salamal覺d覺r. al覺man覺n daha verimli olmas覺n覺 salamak ad覺na, motive edici m羹zikler se癟melidir.
 • al覺ma yap覺lan ortam覺n d羹zenli ve temiz olmas覺na dikkat etmelidir.
 • al覺maya kat覺lanlar覺n isteklerini, makul d羹zeyde kar覺lamal覺d覺r. B繹ylelikle 癟al覺anlar覺n memnuniyetini en 羹st seviyede tutmal覺d覺r.
 • Program deiikliklerini takip etmeli ve gerekli kiilere bildirmelidir.
 • Herhangi bir sakatl覺k olduunda, ilk m羹dahaleyi yapmal覺 ve aranmas覺 gereken yerleri aramal覺d覺r.
 • D羹zenli olarak eitimlerine devam etmeli ve kendisini s羹rekli olarak gelitirmelidir.

襤yi bir pilates eitmeni olabilmek i癟in T羹rkiye Jimnastik Federasyonu ve kurumlar taraf覺ndan yetkilendirilen baz覺 st羹dyolar覺n, eitim programlar覺na kat覺lmak gerekir.

Sertifika ald覺ktan sonra da eitmenin kendisini bu alanda gelitirmesi gerekir. Mesela:

 • 襤nsan anatomisi hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi sahibi olunmas覺 gerekir.
 • Pilates sporuna ait olan t羹m ekipmanlar覺n 繹zelliklerinin ve kullan覺m alanlar覺n覺n iyi bilinmesi gerekir.
 • Y羹ksek bir motivasyona sahip olmas覺 gerek. Her y繹nden 癟繹z羹m 羹retici bir yap覺ya sahip olmak gerekir.
 • S羹rekli olarak gelimeli ve 繹renmeye a癟覺k olmal覺d覺r.
 • 襤letiim becerilerini s羹rekli olarak gelitirmelidir.

Bu sayd覺klar覺m覺z覺n yan覺 s覺ra en 繹nemlisi, yapt覺覺 ii severek yapmas覺d覺r.

Pilates hareketleri nas覺l yap覺l覺r?

Temel hareketleri 繹renme ile ie balayabilirsiniz. Sizlere burada anlataca覺m覺z temel hareketleri 繹renmeniz, st羹dyoda da daha rahat bir ekilde pilates yapabilmenizi salayacakt覺r. Buradaki bilgileri bir 繹n haz覺rl覺k olarak d羹羹nebilirsiniz.

Pilates hareketleri konusuna ge癟meden 繹nce ne gibi haz覺rl覺klar yapman覺z gerektiinden k覺saca bahsedelim.

 • ncelikle ferah ve ayd覺nl覺k bir ortamda 癟al覺man覺z覺 yapmal覺s覺n覺z. Bulunduunuz ortam覺n havadar ve temiz olmas覺 gerekir.
 • Egzersiz i癟in gerekli olan k覺yafetleri sat覺n alabilirsiniz. Tayt ya da rahat bir eofman iinizi g繹recektir. Pamuklu olmas覺na dikkat edin. Pamuk teri emer ve 癟al覺ma s覺ras覺nda rahat etmenizi salar.
 • K繹p羹k bir mat edinin. Kullanaca覺n覺z mat覺n rahat olmas覺 ve kaymamas覺 gerekir. 羹nk羹 baz覺 hareketleri yerde yapacaks覺n覺z.
 • Esnek bantlar ile de bolca 癟al覺acaks覺n覺z. Bu bantlar, baz覺 kas gruplar覺n覺n esnemesine yard覺mc覺 olacak.
 • Spor malzemeleri satan yerlerden iyi bir pilates topu edinmeniz gerekir.
 • Rahatlat覺c覺 bir m羹zik de tamamlay覺c覺 bir etken olacakt覺r.

Art覺k 癟al覺mak i癟in haz覺rs覺n覺z. imdi ge癟elim, temel hareketleri nas覺l yapaca覺n覺za

襤lk hareketimiz, pilates mat覺 羹zerinde olacak. Mata s覺rt羹st羹 uzan覺n ve derin bir nefes al覺n. Bacaklar覺n覺z omuz hizas覺nda a癟覺k olsun. Dizlerinizin her ikisini de karn覺n覺za doru 癟ekin. 襤lk balarda yapabildiiniz kadar yap覺n. Daha sonras覺nda tekrar say覺s覺n覺 art覺rabilirsiniz. Bu egzersizde nefes kontrol羹 繹nemlidir. Dizleri karn覺n覺za 癟ekerken nefesinizi yava癟a b覺rak覺n. Baa d繹nd羹羹n羹zde ise nefes al覺n.

Bir dier hareket ise yuvarlanma hareketidir. 繹melme pozisyonu al覺n. Ayaklar覺n覺z yere tam olarak bass覺n ve dizleriniz k覺r覺k bir vaziyette olsun. st baca覺n覺z覺 iyice kendinize doru 癟ekin ve ellerinizden destek alarak, kendinizi arkaya doru yuvarlay覺n. Bu ekilde ilk konuma geleceksiniz. Bu hareketi bir ileri ve bir geri olacak ekilde yapabildiiniz kadar tekrarlay覺n.

Bacaklar覺n覺z覺n formda ve gergin olabilmesi i癟in m羹kemmel bir hareket anlataca覺z. Bu hareketi yapabilmek i癟in mat覺n 羹zerine s覺rt羹st羹 uzanmal覺s覺n覺z. Ba覺n覺z覺 hafif癟e ayaklar覺n覺z覺 g繹recek ekilde dik tutun. Kal癟an覺zdan destek alarak, sa ya da sol aya覺n覺z覺 havada ve gergin tutun. 襤ki elinizle ayaklar覺n覺za doru uzanmaya 癟al覺覺n. Bu hareketi yaparken, kal癟an覺z覺 hareket ettirin. Belinizle ileri doru uzanmaya 癟al覺may覺n.

Kar覺n b繹lgesindeki yalardan kurtulmak i癟in etkili bir hareket anlataca覺z. Bu hareketin ad覺 Testeredir. S覺rt ve bel kaslar覺n覺 bu hareket ile esnetebilir ve rahatlatabilirsiniz. Oturma pozisyonu al覺n ve ayaklar覺n覺z覺 iyice uzat覺n. Kollar覺n覺z覺 iki yana doru a癟覺n ve sa elinizi sol aya覺n覺za uzatmaya 癟al覺覺n. Ayn覺 ekilde dier elinizle, dier aya覺n覺za uzanmaya 癟al覺覺n. 襤lk balarda zorlanaca覺n覺z bir harekettir. Ancak zamanla daha kolay bir ekilde aya覺n覺za uzanabildiinizi ve esnediinizi hissedeceksiniz.

Denizk覺z覺 hareketi, yap覺lmas覺 olduk癟a kolay bir harekettir ve pilatesin temel hareketlerinden bir tanesidir. Belin yan覺ndaki kaslar覺n gelimesini salar ve ya oluumunu azalt覺r. Dizlerinizi k覺rarak yanlara alacak ekilde oturun. Bu pozisyona lotus ad覺 verilir. Bizdeki ad覺 ise bada kurmad覺r. Tek elinizle destek al覺n ve dier elinizle yana doru esneyebildiiniz kadar esneyin. Sol kolunuz havada ve sa kolunuz ile dier tarafa esneyin. Ayn覺 hareketi dier eliniz ile de tekrarlay覺n. imdilik her kolunuz i癟in beer adet tekrar yapabilirsiniz. 襤lerleyen zamanlarda tekrar say覺s覺n覺 art覺rabilirsiniz.

Burada anlatt覺覺m覺z temel hareketleri benimsediiniz zaman, st羹dyoda yapaca覺n覺z dier hareketlerde zorlanmayacaks覺n覺z.

Pilates malzemeleri

Evde temel hareketleri yaparken ihtiyac覺n覺z olacak malzemelerden bahsedeceiz. Zaten st羹dyoda 癟al覺覺rken bir癟ok malzemeyi tan覺yacak ve onlarla 癟al覺acaks覺n覺z.

Pilates minderi:

Pilates mat覺 olarak da adland覺r覺lan bu malzemenin k繹p羹kten olmas覺 gerekir. Yumuak ve kaymayacak bir yap覺da olmas覺 gerekiyor. 10 ya da 15 milimetre kal覺nl覺覺nda olmas覺 idealdir.

Pilates topu:

Bosu topu olarak da adland覺r覺l覺r. Pilates 癟al覺malar覺nda en 癟ok kullan覺lan materyaldir diyebiliriz. Dengenizi bu toplar 羹zerinde salayabilirsiniz. Ancak s覺rt ve kar覺n hareketlerini bu toplar 羹zerinde yaparken dikkat etmelisiniz. En 癟ok sakatlanmalar, bu top 羹zerinde 癟al覺覺l覺rken meydana geliyor. Bilin癟siz bir hareket yapmaman覺z覺 繹neriyoruz.

Birbirinden farkl覺 boyutlarda pilates topu var. Boyunuza ve kilonuza uygun bir se癟im yapmal覺s覺n覺z. Mesela boyunuz 1,50-1,70 santimetre aras覺nda ise 65 santimetre 癟ap覺nda bir top se癟imi yapabilirsiniz. 1,70-1,90 aras覺ndaki boylara sahip olan kiiler ise 85 santimetre 癟ap覺nda bir top se癟imi yapabilir.

Pilates band覺:

Bu bantlar esneme hareketleri i癟in tasarlanm覺t覺r. Kollar ve bacaklar覺n esnemesi i癟in yap覺lan 癟al覺malarda kullan覺l覺r. Farkl覺 renklerde 羹retilirler. Her renk, esneme direncini ifade eder. Hafif esneklie sahip olan bantlar, a癟覺k renklere sahiptir. Koyu renklerdeki pilates band覺 ise diren癟li bir yap覺ya sahiptir.

K繹p羹k rulo:

K羹癟羹k boyutlarda ve 癟evresinde 癟覺k覺nt覺lar var. Basit ama olduk癟a etkili bir alet. Evet! K繹p羹k rulodan bahsediyoruz. Bu basit alet ile bir癟ok pilates egzersizlerini yapabileceksiniz. Ayr覺ca, derin doku masaj覺 da yapabilirsiniz. Kan dola覺m覺n覺z覺n h覺zlanmas覺n覺 salayacak ve sizi rahatlatacak. 襤leri aama egzersizlere balamadan 繹nce mutlaka k繹p羹k rulo ile kaslar覺n覺z覺 gevetin. Faydas覺n覺 g繹receksiniz.

Pilates 癟emberi:

Omuz geniliinde 癟ap覺 olan pilates 癟emberi, duruunuzu d羹zene sokmay覺 salar. D羹zg羹n bir duru i癟in k覺lavuz g繹revi g繹r羹r. Plank hareketlerini de rahat bir ekilde yapabilmenizi salar.

Egzersiz 癟ubuklar覺:

zellikle evde kullanabileceiniz bu 癟ubuklar ile bir癟ok egzersizi kolay bir ekilde yapabilirsiniz. Egzersiz 癟ubuklar覺 ile bir癟ok hareketi yaparken zorlanmayacaks覺n覺z.

Pilates topu iirme pompalar覺:

Topla egzersiz yapt覺覺n覺zda, zamanla havas覺 inecektir. Eski gerginliini kaybedecei i癟in yeninden iirmeniz gerekir. Piyasada bir癟ok pilates topu iirme pompalar覺 bulabilirsiniz.

Atlama ipleri:

Hangi spor dal覺 olursa olsun, 覺s覺nma hareketleri yap覺lmadan, as覺l antrenman hareketlerine balanmaz. Pilates hareketlerinde de ayn覺 kural ge癟erlidir. Atlama ipleri ise 覺s覺nma i癟in ideal aletlerdendir.

Damb覺l:

V羹cut gelitirme egzersizlerinin vazge癟ilmez aletlerinden olan damb覺l, 覺s覺nma hareketleri i癟in muazzamd覺r. 3 ya da 5 kiloluk damb覺llar ile 覺s覺nma hareketlerini yapabilirsiniz. Daha fazla a覺rl覺a bizce gerek yok!

Yukar覺da sayd覺覺m覺z pilates aletleri, listenizde bulunmas覺 gereken aletlerdir.

Pilates ne ie yarar

G羹n羹m羹zde bir癟ok kad覺n覺n kilo problemi var. Bunun en 繹nemli nedeni, hareketsizlik ve yeme al覺kanl覺klar覺 tabi ki

Pilates ne ie yarar sorusunun cevab覺n覺 da yukar覺daki nedenlerde aramak gerekiyor. D羹zenli olarak belli bir program dahilinde yap覺lacak egzersizler, fazla kilo al覺nmas覺na engel olacakt覺r.

Tabi ki fazla kilolar覺n at覺lmas覺 i癟in yap覺lacak bir癟ok spor dal覺 var. Ancak hem ruhsal gelime, hem de fiziksel gelime i癟in en ideal olan覺 pilatesdir.

Pilates egzersizleri d羹zenli olarak yap覺ld覺覺nda, v羹cudu forma sokar ve kendinize g羹venmenizi salar. Egzersizleri, Pilates salonu gibi yerlerde yapmal覺s覺n覺z. Nedeni ise bu t羹r yerlerin atmosferinin 癟al覺ma motivasyonu salamas覺 ve daha disiplinli 癟al覺maya tevik etmesidir. En iyi salonu ve profesyonel eitmenleri, www.kibrisyoga.com adresinde bulabilirsiniz.

Aasana pilates merkezinde, pilates nas覺l yap覺l覺yor sorusunun cevab覺n覺 alman覺n yan覺 s覺ra, keyifli bir ortamda s覺k覺 bir v羹cuda sahip olman覺n keyfini yaayabilirsiniz. Rahat bir egzersiz, rahat k覺yafetler ile balar. Bu y羹zden pilates k覺yafetleri se癟iminde 繹zenli davranmal覺s覺n覺z. Bu konuda sizlere yard覺mc覺 olabiliriz.

Pilates zay覺flat覺r m覺

S覺kl覺kla sorulan sorulardan olduunu s繹yleyebiliriz. Cevab覺m覺z kesinlikle evet olacakt覺r. Ancak 癟al覺malar覺n覺z覺 rahat ve ferah bir ortamda yapmal覺s覺n覺z.

Tabi ki kiminle 癟al覺t覺覺n覺z da 繹nemlidir. Pilates 癟al覺malar覺 ile ilgili bir癟ok video var ve bir癟ok kii ben bu ii evde de yapabilirim diyor. Ancak bu yakla覺m doru deildir. Bir癟ok kii evde 癟al覺acak, 繹ze disipline sahip deildir.

Gereken b羹t羹n aletleri al覺p da bir kenara atan ve bir s羹re sonra 癟al覺may覺 b覺rakan bir癟ok kii vard覺r. Bunun en b羹y羹k nedeni, 癟al覺ma i癟in gereken atmosferden ve ruh halinden yoksun olmalar覺d覺r.

Eer evde rahat ve disiplinli bir ekilde 癟al覺覺labilseydi, bir癟ok kii kilolar覺ndan kurtulmak i癟in spor salonlar覺na ya da zay覺flama merkezlerine gitmezdi.

Evet d羹zenli ve disiplinli bir ekilde pilates 癟al覺malar覺na kat覺l覺rsan覺z, kesinlikle bir s羹re sonra forma girdiinizi g繹receksiniz.

Profesyonel eitmenler eliinde ve ferah bir salonda, her t羹rl羹 alet ile st羹dyomuzda 癟al覺ma imkan覺 yakalayabilirsiniz. Tek yapman覺z gereken, bize ulamak veya ziyaret etmek ve kendinize uygun bir program se癟mektir. Sizleri K覺br覺sta pilates yapmaya davet ediyoruz.

Pilates zay覺flat覺r m覺 sorusunun cevab覺 kesinlikle evettir.

En etkili pilates program覺

Y羹zlerce egzersiz hareketleri ve varyasyonlar覺 var. G羹n ge癟tik癟e de yenilerinin eklendiini s繹yleyebiliriz.

Evde pilates program覺 羹zerine haz覺rlanm覺 bir癟ok video var. Bu hareketleri eitmenleriniz taraf覺ndan da bir program dahilin de edinebilirsiniz. Dilerseniz hem evde, hem de st羹dyoda pilates 癟al覺malar覺 yapabilirsiniz.

Yeni balayanlar i癟in pilates program覺, profesyonel eitmenler taraf覺ndan kat覺l覺mc覺lara verilir. Bu program, kiinin fiziksel 繹zellii g繹z 繹n羹nde tutularak haz覺rlan覺r. Pilates program覺 kiinin 繹zelliklerine g繹re ayarlan覺r.

1 ayl覺k pilates program覺, eitmenler taraf覺ndan 癟al覺malar覺n gidiine g繹re ayarlan覺r. Sonraki aylarda programda deiiklik yap覺labilir.

G羹nl羹k pilates program覺, kiinin o seansta hangi hareketleri yapmas覺 gerektiini belirler.

G羹nl羹k programlardan, haftal覺k pilates program覺 oluturulur. Her g羹n farkl覺 bir 癟al覺maya yer verilir. Ayr覺ca dinlenme s羹releri de hesaplan覺r ve programa dahil edilir.

Pilates program覺 haz覺rlama, eitmenlerin g繹revlerinden bir tanesidir. Deneyimlerine ve mesleki bilgilerine g繹re en iyi program覺 haz覺rlarlar. Ayr覺ca 癟al覺t覺rd覺klar覺 kiilerin fiziksel 繹zelliklerini de g繹z 繹n羹nde bulundururlar.

Ebru all覺, 1995 y覺l覺nda d羹zenlenen Queen of Turkey yar覺mas覺nda birinci olduktan sonra, t羹m T羹rkiye taraf覺ndan tan覺nmaya balad覺. As覺l meslei modelliktir. Ancak biz onu son zamanlarda, pilates eitmeni olarak tan覺maya balad覺k. ektii pilates videolar覺 ile bir癟ok kii taraf覺ndan beeni ile izlenmeye baland覺. Haz覺rlad覺覺 pilates program覺 ile de bir癟ok kiinin bu sporu sevmesini salad覺. Ebru all覺n覺n videolar覺n覺 izleyerek de, onun haz覺rlam覺 olduu programlardan yararlanabilirsiniz. Ebru all覺 pilates program覺 ile ilgili aa覺daki videoyu izleyebilirsiniz.

Yukar覺da verdiimiz bilgilere istinaden, diyebiliriz ki en iyi pilates program覺, kiiye bal覺 olarak deiir. Bu konuda 癟al覺malar yapan bir癟ok st羹dyo ve eitmen vard覺r ve hepsinin uygulam覺 olduu programlar farkl覺d覺r.

Pilates K覺br覺s

nemli olan profesyonel eitmenlere sahip ve bu ii severek yapan bir st羹dyoda 癟al覺man覺zd覺r. 襤te o zaman en iyi 癟al覺ma program覺na sahip olacaks覺n覺z. Pilates K覺br覺s denilince akla Aasana Pilates gelir.

Sahip olduumuz st羹dyoda, profesyonel eitmenler eliinde yeni kiiler ile tan覺acak ve bir topluluk halinde daha iyi 癟al覺acaks覺n覺z. Motivasyonunuzu art覺rmak i癟in her eyi d羹羹nd羹k.

al覺malar覺n覺z i癟in en iyi ekipmanlar覺 haz覺rlad覺k. Salonumuzun i癟 tasar覺m覺n覺 i癟 a癟覺c覺 ve huzur verici bir ekilde, en iyi i癟 mimarlara tasarlatt覺k.

G羹ler y羹zl羹 ve iinde profesyonel, eitmenlerimiz deneyimlerini sizlerle payla覺yor ve 癟al覺ma programlar覺 ile k覺sa s羹rede, istediiniz sonu癟lar覺 alman覺z覺 sal覺yorlar.

K覺br覺s pilates eitmenlii programlar覺m覺z ile de bir癟ok kiiye bilgilerimizi aktar覺yoruz.

穢 2021 KibrisYoga.com T羹m haklar覺 sakl覺d覺r.