Bu kavramı günümüzde birçok kişi biliyor. Kimine göre gereksiz bir meslek, kimine göre ise hayati öneme sahip bir alan. Peki hangisi doğru? Gelin isterseniz Kıbrıs Yaşam Koçu kavramını yakından inceleyelim. Vereceğimiz bilgilerden sonra, bu kavrama olan bakış açınız değişecek.

Yaşam Koçu Nedir?

Yaşam koçu ve danışan arasında gerçekleşen , danışanın hayal ettiği hayata ulaşması için destek verdiğimiz, içinde var olan gücü görmesini sağlayan , hedefi için etkili ve doğru adımlar atması için, gerek konuşarak , gerekse EFT uygulmaları yapılarak danışanla birlikte onun istekleri doğrultunda, mutlu ve başarılı olması için, çalışmaktayız.

1974 yılında spor faaliyetlerinin Amerika’da yayılması ile birlikte, ilk defa koçluk kavramı ortaya çıkmıştır. Spor eğitmenini ifade eden bu kavram, 90’lı yıllarda iş alanında da yer etmeye başlamıştır. Aslında bu kavramı Amerikalılar oldukça iyi pazarlamışlardır. Üstelik dünya genelinde pazarlamışlardır ve amaçlarına da ulaşmışlardır. 90’lı yılların sonuna doğruda tüm dünyada resmi olarak bir meslek halini almıştır. Ülkemizde ise 2013 tarihinde yasalardaki yerini alarak, meslek olarak tanımlanmıştır. Aslında tarihinin çok eskilere gittiğini söyleyebiliriz. Üstelik bu kavram özünde bizim kültürümüzden çıkmıştır.

Mevlana, hepimizin yakından tanıdığı ve İslam dinini temsil eden bir kişiliktir. Bugün bile dünya tarafından bilinen sayılı insanlardan bir tanesidir. Şemsi Tebrizi ise onun akıl hocası ve aynı zamanda en yakınındaki kişidir. İşte ilk olarak 1244 yılında koçluk kavramı doğdu diyebiliriz. Çünkü Şemsi Tebrizi, Mevlana’ya birçok konuda yol gösteriyordu ve onun yaşamını derinden etkilemişti.

kibris yasam kocu

Yaşam koçluğu nedir

Kişinin yaşamını, en yüksek potansiyele ulaştırmayı hedefleyen kişidir. Yaşam koçluğuuyguladığı yöntemler ile kişinin hayatını planlamasını sağlar ve hayatındaki düzensizlikleri giderir.

Yaşam koçluğu nedirsorusunun bir diğer cevabı ise hayatı optimum olacak şekilde planlamaktır diyebiliriz.

Sahip olduğumuz en değerli iki kavram, sağlık ve zamandır. Aslında bu iki kavramı israf ettiğimizi söyleyebiliriz. Çoğu insan hayatını planlamada başarısızdır. Hayalindeki ve kafasındaki birçok işi de yapamaz.

Bunun temel nedeni iyi planlama yapamamasıdır. Günümüzün modern insanının en büyük sorunlarından birisinin bu olduğunu söyleyebiliriz.

Sürekli olarak erteleme hastalığına sahibiz. Yapacaklarımız kafamızda net! Ancak nerden başlayacağımızı ve nasıl yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Sürekli karşımıza yeni engeller çıkıyor ve isteklerimizi sürekli olarak ertelemek zorunda kalıyoruz.

İşte yaşam koçluğu, tüm bu karmaşaları gideren ve kişinin isteklerini nasıl yapacağını öğreten bir meslektir.

Özellikle iş dünyasındaki sorunları çözmek için ideal bir alandır. Düşünün ki devleti idare eden yöneticilerin bile birçok danışmanı var. İşte yaşam koçları da kişilerin en iyi danışmanlarıdır.

İmparatorluk ve padişahlık dönemlerinde bile danışmanlar vardı. Önemli işlerde vezir denilen yöneticilere danışılıyordu. Üstelik birçok konuda onların bilgisine başvuruluyordu.

Yaşam koçları da, hizmet sundukları kişilere danışmanlık yaparlar. Onların iş yaşamında ne yapmaları gerektiğini ve ne zaman yapmaları gerektiğini planlarlar.

Planlama yaparken koçların dikkat ettiği birçok konu vardır. Kişinin kariyerindeki geldiği durum, geçmişteki kariyeraşamaları gibi.

Ayrıca kişisel özellikleri ve yetenekleri belirlerler. Tüm bu bilgileri bir araya getirerek bir yol haritası oluştururlar. Kişinin de harfiyen bu yol haritasına uyması gerekir.

Yaşam Koçu kimdir, ne yapar?

Yaşam koçu nasıl olunur

Bu konuda eğitim veren üniversiteler mevcut. Yaşam koçu nasıl olunursorusunun cevaplarından bir tanesi de özel eğitim kurumlarıdır. Üniversitenin yanı sıra bu konuda eğitim veren birçok kurum olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak eğitim veren yerlerin de iyi seçilmesi gereklidir. Zor bir meslek olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden seçimin iyi yapılması gereklidir. Herkesin bu mesleği yapamayacağını da belirtelim.

Bu mesleği yapabilmek için üniversite mezunu olmanın avantajı büyüktür. Bundan bir 20 yıl önce olsaydı, diploma gerekmeyebilirdi. Ancak günümüzde işler değişti ve şartlar oldukça zorlaştı.

Bu konuda düzenlenen seminerlere katılmanız yararlı olacaktır. Yalnızca mezuniyetiniz ile yetinmeyin, sürekli olarak kendinizi geliştirin. Edinebildiğiniz kadar bilgi edinmeye bakın.

Başkalarının yaşamını düzenleyebilmeniz için kendi yaşamınızın da düzenli ve planlı olması gerekir. Bu konuda etkili planlamalar yapmalısınız.

Hizmet verdiğiniz kişiye yalnızca talimat vermeyin. Eğer bunu yaparsanız, bir süre sonra başarısız olduğunuzu görürsünüz. Bizzat kişi ile birlikte uygulama yapın. Sorunun kaynağına beraber inin.

Kişiye uygulaması için ödevler verin. Kariyer konusunda ya da eş konusunda ödevler verin. Bunları gerekirse birlikte uygulayın.

Empati yeteneğinizi geliştirin. Beden dilini iyi öğrenin. Hizmet verdiğinizi kişinin ve çevresindeki kişilerin aslında ne demek istediklerini etkili bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü işiniz yalnızca hizmet verdiğiniz kişi ile değil, aynı zamanda çevresindeki insanlarla da olacaktır.

Yaşam koçluğu uygulamaları

Geniş bir yelpazede koçluk uygulamaları olduğunu söyleyebiliriz. Yaşam koçluğu uygulamaları

Yönetici koçluğu:

Executive Coachingolarak da bilinir. Yöneticilere yönelik olarak verilen bir hizmettir. Yöneticilerin iş ve özel yaşamını düzenlemeyi amaçlar. Bu ikisi arasında denge kurulması işin büyük bir bölümünü oluşturur. Yöneticinin her iki alanda da başarılı olması hedeflenir. Çünkü özel hayatın ve iş yaşamının birbirine karışmaması gereklidir.

Telefonda koçluk:

Yüz yüze görüşme hiç olmaz. Bir tür telefon danışmanlığı hizmetidir diyebiliriz. Ancak yüz yüze görüşmedeki gibi yararlı olmaz. Soru cevap şeklinde yapılır. Telefonda koçlukyaygın bir uygulama değildir.

Öğrenci koçluğu:

Üniversite yaşamı boyunca kariyer seçimive ders planlamasıalanlarında verilen hizmettir. Yaşam koçluğugibi uzun süreli yapılmaz.

Öğrenci koçluğubirçok öğrenci tarafından yeni bilinmektedir. Bu yüzden bu hizmeti seçenlerin oldukça az sayıda olduğunu söyleyebiliriz.

Zamanını iyi değerlendiremeyen öğrenciler için faydalıdır. Ayrıca çocukları ile ilgilenemeyen aileler için de yararlı olduğunu söyleyebiliriz.

Online koçluk:

Yeni çıkan bir tür koçluktur. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte popülerhale geldiğini söyleyebiliriz. Aslında biraz telefon koçluğuna benzemektedir.

Online koçluk, bulunduğu yerde koçluk hizmeti alamayanlar için tasarlanmıştır.

Kariyer koçluğu:

Her ne kadar yaşam koçları bu işi de yapabilse de, yalnızca kariyerüzerine odaklanan koçlar da vardır.

Kariyer koçluğu, kişilerin iş yaşamında başarılı olabilmeleri için hizmet verir. İş yaşamını etkili bir şekilde planlarlar. Aynı zamanda iş ve aile yaşamında etkili bir denge kurarlar. Birçok işkolik, ailesini ihmal etmekte ve bu durum iş yaşamına olumsuz bir şekilde yansımaktadır.

Expat Koçluğu:

Yabancı diplomatların ya da elçilerin tercih ettiği bir alandır. Yabancı bir ülkede uzun yıllar hizmet vermek için gelen diplomatların, uyum sürecinin planlanmasıdır.

Expat koçluğu, yalnızca diplomatlara hizmet vermez. Yabancı bir ülkede şube açan ve yönetici açan şirketlere de hizmet verir.

Evlilik koçluğu:

Aslında bu işi yapan evlilik danışmanları var. Ancak evlilik koçluğu farklı bir alan tabi ki. Ailelerin kendi içlerinde yaşadıkları sorunları çözmeleri için, aile üyeleri ile birtakım çalışmalar yapılır.

Evlilik koçluğutemel hizmet alanı, ailelerin uyum içinde yaşaması üzerine kuruludur. Aslında oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz.

Bireysel koçluk:

Zengin insanların tercih ettiği bir alandır. Yaşam koçuile benzerlik gösterir. Ancak bazı farklar olduğunu söyleyelim.

Bireysel koçluk, bireylerin içinde bulunduğu kısırdöngüden kişileri kurtarmayı amaçlar. Yaşama farklı gözle bakmalarını sağlarlar. Aslında her insanın bir yaşam koçu olduğunu söyleyebiliriz.

En yakın arkadaşları, eşi, annesi, babası ya da kardeşi birer yaşam koçudur. Ancak profesyonel anlamda bu kişilerin yaşam koçu olduğunu söyleyemeyiz. Sonuçta bir noktadan sonra herkes kendi yaşamı için çalışmaya başlar.

Bu saydıklarımızın dışında birçok yaşam koçluğu uygulamalarıolduğunu söyleyebiliriz.

Yaşam koçu ne yapar?

Hizmet verdiği alana göre değişir. Yaşam koçu birçok iş yapar. Bireysel olarak ya da ailelerin düzeninin sağlanmasını başta sayabiliriz. Hizmet sağladığı alan ne ile ilgili ise o alanda çalışmalar yapar.

Yaşam koçu:

  • Kişilerin psikolojik ve fizyolojik hastalıkları ile ilgilenmez.
  • Hizmet verdiği kişilerin yaşamında olan olumsuzlukları giderir. Hayattaki huzursuzluklarını gidermede yardımcı olur.
  • Kişilerin hayatlarını planlamada onlara yardımcı olur.
  • Kariyer planı yapmalarında kişilere yardımcı olur.
  • Eğitim hayatında ne yapmaları gerektiğine dair planlama yapar.
  • Hayatta yapılan doğru ve yanlışları kişilere gösterir.
  • Pozitif duyguların yeninden oluşmasını sağlar.
  • Sorumluluk yükler ve bunların yerine getirildiğinden emin olur.
  • Önemli soruları karşısındakine sorarak, kişinin kendisinin farkında olmasını sağlar.
  • Kişilerin hayatlarında çözemedikleri konularda yardımcı olur. Sorunları kendi başlarına çözmeleri için onları hazırlar.

Yaşam koçu psikolog

Aslında bir tür psikolog görevi görürler. Ancak tam anlamı ile böyle olduğunu söyleyemeyiz. Hizmet sundukları kişileri motive ederler.

Yaşam koçu psikologgörevi görür. Bu işi yaparken de kişinin hayatına dair her türlü bilgiyi değerlendirir.

Sorunu gidermek için nedenler ile değil, nasıllarla ilgilenirler. Sorunun kaynağına inerek çözmeye çalışırlar.

Sorunu en kısa sürede çözmek hedeftir. Bu konuda strateji oluştururlar ve hemen uygulamaya koyarlar.

Türkiye’de yaşam koçluğu

Ülkemizde profesyonel olarak hizmet veren koçların sayısı 205 civarındadır. Her ne kadar yazımızda bu işi yapabilmek için üniversite mezunu olmanın avantajından bahsetsek te, 6 aylık sertifika programına katılarak bu işi yapanların sayısı oldukça fazladır.

Türkiye’de yaşam koçluğuyeni bir kavramdır. Şu anda zengin olan insanların tercih ettiğini söyleyebiliriz. Ancak giderek yaygınlaşma yolunda olduğunu da belirtelim.

Popüler bir meslek olması ve kazancının birçok bakımdan iyi olması nedenlerinden dolayı, mesleki dejenerasyon denilen bir tehlike ile de karşı karşıyadır. Her önüne gelenin yaptığı meslek olarak ifade etmek sanırız daha doğru olacaktır.

Burada bizim anlatmak istediğimiz, yaşam koçluğunun ciddi bir meslek olduğudur. Bu işi yapacak olan kişilere, insanların geleceklerinin emanet olduğu unutulmamalıdır. Yalnızca belli kriterlere uyulup ve belli başlı uygulamalar ezberlenip, bu işin yapılabileceğine inanmıyoruz.

Sonuçta hizmet verilen kişinin rezil olma ihtimali de vardır. İşinin ehli olmayan kişilerin yanlış yönlendirmesi ile sonucun hüsran olacağı kesindir.

Bu konuda olumsuz örneklere ülkemizde rastlamaktayız. Kişileri yanlış yönlendiren ve aslında ne yaptığını bilmeyenler de vardır. Bu yüzden yaşam koçuseçerken dikkatli olmak gerekiyor.

Mesela uzun bir tedavi sürecinde, mesleğinde iyi olmayan bir doktor, hastayı daha kötü bir hale getirebilir. Koçluk da aslında bunun gibi bir meslektir.

Ülkemizde koçluk hizmeti verenlerin çoğu kadındır. %75 kadın, %25 erkek koçlar mevcuttur. Mesleği yapanların %51,6’sı üniversite mezunudur. Yani üniversitede bu işin eğitimini almışlardır. %34,4’lük kısım ise yüksek lisans mezunudur.

Ülkemizde en yayın olan türü öğrenci koçluğudur.

Profesyonel anlamda koçluk yapabilmek için ise en az bir yabancı dil bilmek gerekiyor. Şu anda ülkemizde de talep bu yöndedir.

Yaşam koçunun amacı nedir

Herkes hayatının iyi olmasını ister. Hayatındaki her şeyin yolunda gitmesini ister. Özellikle özel yaşamında mutlu olmak ister. İşte yaşam koçunun amacı, tüm bu istekleri olabildiğince yerine gelmesini sağlamaktır.

Yaşam koçunun amacı nedirsorusunun bir başka cevabı da, kişiyi olduğundan daha iyi yapmak ve başarıya ulaştırmaktır.

Amacını yerine getirebilmek için kişinin duygularını anlaması ve empati kurması gerekir. Çünkü başarımızın anahtarı, duygularımızdır.

Temel amaçlardan bir tanesi de iyi bir terapist olmaktır. Yaşama karşı olan bakış açısını değiştirmeyi amaçlar. Birçok insan hayata karşı, yanlış bir bakış açısına sahiptir. Bu bakış açısı değişmediği için de, hep olumsuz şeylerle karşılaşılır. İşlerin ters gitmesi, yanlış yolda olduğunun göstergesidir.

Doğada bazı kurallar vardır ve hiç değişmez. Mesela güneşin yararı ve zararı hiç değişmez, hep aynıdır. Yağan yağmur miktarı hep aynıdır. Yağmur yağdığı zaman bitkiler beslenir ve daha iyi görünürler.

Yüksek bir binanın katından birisi düştüğünde, mutlaka ölür.

İşte yaşamın kuralları da kesin ve değişmezdir. Yalnızca biz yeterince anlamadığımız ve ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz için, yaşamı bizim aleyhimize işler gibi görürüz.

Aslında durum hiç de öyle değildir.

Koçluğun amacı da, kişilerin hayatı doğru anlamasını sağlamak ve hayatı daha iyi bir şekle dönüştürmektir.

Bir başka amaç ise kişinin hedeflerini net olarak belirlemesidir. Hedefe ulaşılan yol haritasının da tam olarak uygulanmasıdır.

Başarının kesin olarak sağlanmasıdır. Herkesin yaşamı aynı olmadığı için, kişiye göre program belirlenir. Başarı da kişinin bulunduğu konuma göre farklılık gösterir.

Yaşam koçubu farklılıkları iyi anlayan ve ne yapılması gerektiğini bilen kişidir.

Kişinin hayatının kontrolünü eline almasını sağlar. Aslında en büyük amaçlardan bir tanesidir. Birçoğumuz ya işimizin, ya da ailemizin esiri oluruz. Bu ikisi arasında, bir türlü dengeyi kuramayız. Çok çalıştığımız için bize daha çok iş verilir. Hayır demeyi bilmediğimiz için ise daha çok zaman ve emek harcarız. Bu durum aile ve iş açısından da aynıdır, değişmez.

Dengeyi sağlamak ise koçun en büyük amaçlarından bir tanesidir.

Yaşam koçu Kıbrıs

Yalnızca Kıbrıscumhuriyetinde değil, Türkiye’de de sizlere hizmet veriyoruz. Alanında uzman ve hayatınızı yola koyacak yaşam koçları ile sizlerin hizmetinizdeyiz.

Yaşam koçu Kıbrıs hizmeti için bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaşam koçu KKTC hizmetlerimiz daha önce başarıya ulaştı ve birçok kişinin hayatlarındaki başarılara şahit olduk.

Profesyonel yaşam koçlarımız, yaşam koçluğunun tüm uygulamalarına hakimdir. Birçok konuda büyük başarılara imza atmışlardır.

Yaşam koçluğu ve diğer hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için, www.kibrisyoga.comadresini mutlaka ziyaret edin.

© 2021 KibrisYoga.com Tüm hakları saklıdır.